СПИСАК ТИМОВА И ЧЛАНОВА ТИМОВА У ШКОЛИ
школска 2019/2020. година

 

 

 

Педагошки колегијум чине:

мр Мирјана Николић Мушицки, Петар Лакић, Славица матица Ћурчић, Татјана Павловић,  Нада Вујановић, Валентина Кнежевић, Јелена Петровић, Виолета Попадић, Мира Вучуревић, Бранислава Томић, Бранислава Цуцић Топалов, Виолета Цвијић, Александар Куруца, Јелена Петровић, Ранка Салонски и Олгица Лакић.

Педагошким колегијумом председава  и руководи директор Школе.

 

 

ТИМ ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У ШАЈКАШУ: мр Мирјана Николић Мушицки, Бранислава Томић, Ранка Салонски, Виолета Попадић и Милева Шкорић.

ТИМ ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У МОШОРИНУ: Драшко Мацановић, Предраг Јанковић и Хајналка Спасић.

 

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ШАЈКАШУ: мр Мирјана Николић Мушицки, Анђелка Кнежевић, Соња Бокић, Босиљка Субашић, Јелена Димитријевић, Александра Живковић, Александра Петровић Стејин, Ранка Салонски, Славица М. Ћурчић, Милорад Мишков, Славиша Југовић и Драгана Томић.

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У МОШОРИНУ: Александар  Куруца, Александра Живковић, Зоран Пожарев, Босиљка Субашић, Бранко Репић, Мира Вучуревић, Хајналка Спасић, Мирјана Ћулум и Јелена Петровић.

  

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Босиљка Субашић, Стевица Теодоровић, Jолан Фелбаб,  Нада Вујановић, Александра Петровић Стејин и Јованка Зубовић.

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ (Шајкаш): Јованка Зубовић, Босиљка Субашић, Јелена Димитријевић, Драгана Томић  и _____________________, представник родитеља.

ПОДТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ (Мошорин): Александар Куруца, Славица Крунић, Мира Вучуревић, Стефана Мишовић, Љиљана Маџар, Нада Вујановић и _____________________________, представник родитеља

  

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА: мр Мирјана Николић Мушицки, Симо Ђерман, Јованка Зубовић, Олгица Лакић, Станко Гелић , Вера Јелић, Драгица Павловић и ____________________________, представник родитеља.

ПОДТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА (Мошорин): Александар Куруца, Нада Вујановић, Славица Крунић, Стефана Мишовић, Бранко Репић, Јелена Савић и _______________________________, представник родитеља.

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: Славиша Југовић, Јованка Зубовић, Нада Вујановић,  Александар Куруца, Стоја Тривуновић, Гордана Миличковић и Стевица Теодоровић. 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ: Јелена Петровић, Јованка Зубовић и Нада Вујановић.

  

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: Валентина Кнежевић, Бранислава Цуцић Топалов и Предраг Јанковић.

ТИМ ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК: Гордана Миличковић, Снежана Радукић и Бранислава Томић  и Симо Ђерман.

ТИМ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ: Јелена Петровић, Олгица Лакић, Јованка Лековић, Данијела Миловић и Милева Шкорић

 

 

ТИМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИНТЕГРАЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И РАД НА НИВОУ УСТАНОВЕ: А.П.Стејин, Бранислава Цуцић Топалов,Виолета Цвијић и Стефана Мишовић. 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ – РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ АКЦИДЕНАТА (НЕСРЕЋА),  ПОПЛАВА,  ЗАШТИТЕ, СПАСАВАЊА И РАДА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА: мр Мирјана Николић Мушицки, Виолета Попадић, Валентина Кнежевић,  Виолета Цвијић, Бранисалава Томић, Славица Матица Ћурчић, Ранка Салонски, Соња Бокић, Јованка Лековић, Данијела Миловић, Стевица Теодоровић и _________________________, представниик родитеља. 

ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И СМАЊЕЊЕ РАНОГ НАПУШТАЊА ОБРАЗОВАЊА: Анђелка Кнежевић, Милорад Мишков, Стоја Тривуновић и Јолан Фелбаб.

ТИМ ЗА  ПРОЈЕКТЕ (ПРЕТРАЖИВАЊЕ ОБЈАВЉЕНИХ КОНКУРСА НА ИНТЕРНЕТУ И ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА):Стефана Мишовић, Вера Јелић, Крстина Крсмановић и Јованка Лековић.