Search

Information

СПИСАК ТИМОВА И ЧЛАНОВА ТИМОВА У ШК. 2017/2018. ГОДИНИ

 

ТИМ ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У ШАЈКАШУ: мр Мирјана Николић Мушицки, Бранислава Томић, Ранка Салонски, Виолета Попадић и Милева Шкорић.

ТИМ ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У МОШОРИНУ: Драшко Мацановић, Предраг Јанковић и Хајналка Спасић.

 

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ШАЈКАШУ: мр Мирјана Николић Мушицки, Анђелка Кнежевић, Соња Бокић, Босиљка Субашић, Јелена Димитријевић, Александра Живковић, Александра Петровић Стејин, Ранка Салонски, Славица М. Ћурчић, Милорад Мишков, Славиша Југовић и Драгана Томић.

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У МОШОРИНУ: Александар  Куруца, Александра Живковић, Зоран Пожарев, Босиљка Субашић, Бранко Репић, Мира Вучуревић, Хајналка Спасић, Мирјана Ћулум и Јелена Петровић.

  

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Босиљка Субашић, Стевица Теодоровић, Jолан Фелбаб,  Нада Вујановић, Александра Петровић Стејин и Јованка Зубовић.

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ (Шајкаш): Јованка Зубовић, Босиљка Субашић, Јелена Димитријевић, Драгана Томић  и _____________________, представник родитеља.

ПОДТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ (Мошорин): Александар Куруца, Славица Крунић, Мира Вучуревић, Стефана Мишовић, Љиљана Маџар, Нада Вујановић и _____________________________, представник родитеља

  

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА: мр Мирјана Николић Мушицки, Симо Ђерман, Јованка Зубовић, Олгица Лакић, Станко Гелић , Вера Јелић, Драгица Павловић и ____________________________, представник родитеља.

ПОДТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА (Мошорин): Александар Куруца, Нада Вујановић, Славица Крунић, Стефана Мишовић, Бранко Репић, Јелена Савић и _______________________________, представник родитеља.

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: Славиша Југовић, Јованка Зубовић, Нада Вујановић,  Александар Куруца, Стоја Тривуновић, Гордана Миличковић и Стевица Теодоровић. 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ: Јелена Петровић, Јованка Зубовић и Нада Вујановић.

  

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: Валентина Кнежевић, Бранислава Цуцић Топалов и Предраг Јанковић.

ТИМ ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК: Гордана Миличковић, Снежана Радукић и Бранислава Томић  и Симо Ђерман.

ТИМ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ: Јелена Петровић, Олгица Лакић, Јованка Лековић, Данијела Миловић и Милева Шкорић

 

 

ТИМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИНТЕГРАЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И РАД НА НИВОУ УСТАНОВЕ: А.П.Стејин, Бранислава Цуцић Топалов,Виолета Цвијић и Стефана Мишовић. 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ – РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ АКЦИДЕНАТА (НЕСРЕЋА),  ПОПЛАВА,  ЗАШТИТЕ, СПАСАВАЊА И РАДА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА: мр Мирјана Николић Мушицки, Виолета Попадић, Валентина Кнежевић,  Виолета Цвијић, Бранисалава Томић, Славица Матица Ћурчић, Ранка Салонски, Соња Бокић, Јованка Лековић, Данијела Миловић, Стевица Теодоровић и _________________________, представниик родитеља. 

ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И СМАЊЕЊЕ РАНОГ НАПУШТАЊА ОБРАЗОВАЊА: Анђелка Кнежевић, Милорад Мишков, Стоја Тривуновић и Јолан Фелбаб.

ТИМ ЗА  ПРОЈЕКТЕ (ПРЕТРАЖИВАЊЕ ОБЈАВЉЕНИХ КОНКУРСА НА ИНТЕРНЕТУ И ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА):Стефана Мишовић, Вера Јелић, Крстина Крсмановић и Јованка Лековић.