ОДЕЉЕЊСКА  СТАРЕШИНСТВА 2018/2019.

ШАЈКАШ

Одељењски

старешина

Разред

и одељење

Стоја Тривуновић

I 1

Валентина Кнежевић

I 2

Бранислава Томић

II 1

Анђелка Кнежевић

II 2

Дајана Павловић

III 1

Бранислава Цуцић Топалов

III 2

Соња Бокић

IV 1

Виолета Мишић

IV 2

Јелена Димитријевић

V 1

Ранка Салонски

V 2

Станко Гелић

VI 1

Славица Матица Ћурчић

VI 2

Милева Шкорић

VII 1

Виолета Попадић

VII 2

Александра Живковић

VIII 1

Славиша Југовић

VIII 2

  

ОДЕЉЕЊСКА  СТАРЕШИНСТВА 2018/2019.

МОШОРИН   

Одељењски

 старешина

Разред

 и одељење

Љиљана Маџар

I 3

Снежана Радукић

II 3

Мирјана Ћулум

II 4

Александара Куруца

III 3

Предраг Јанковић

III 4

Славица Крунић

IV3

Олгица Лакић

V3

Бранко Репић

VI 3

Хајналка Спасић

VII 3

Драгана Томић

VII 4

Јелена Петровић

VIII 3