Поштовани родитељи,

Члан 48. став 3. Закона о основном образовању и васпитању предвиђа да програм  сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Посета родитеља/старатеља се обавезно унапред лично најављује код учитеља/наставника, најкасније седам дана пре реализације тог часа.

У интересу успешне реализације наставног процеса родитељ/старатељ мора имати у виду да је само посматрач на часу и да није дозвољено да коментарише, снима/фотографише час или на било који други начин омета ученике и процес учења.

Због организације наставног процеса, једном часу могу присуствовати највише два родитеља или старатеља. Уколико се пријави више од двоје, поштоваће се редослед пријављивања, па ће следећи по реду имати предност у наредном термину посете. Пожељно је да у терминима када се реализују Дани отворених врата за родитеље, заинтересовани родитељи присуствују настави у одељењу у коме је њихово дете.

 

ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА РОДИТЕЉЕ

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ


Одржаће се према следећем распореду:


понедељак 30. септембар године,

уторак 29. октобар године

среда 27. новембар године ,

четвртак 19. децембар године,

петак 25. јануар године,

понедељак 24. фебруар године,

уторак 31. март 2020. године,

среда 29. април године и

четвртак 28. мај године.