ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

                        Распоред звона 

 

 

 

Преподневна смена (Разредна настава)

 

1 час

8:00 - 8:45

2 час

8:50 - 9:35

велики одмор

9:35 - 9:50

3 час

9:55 - 10:40

4 час

10:50 - 11:35

5 час

11:40 - 12:25

 

 

Поподневна смена (Разредна настава)

 

1 час

13:30 - 14:15

2 час

14:20 - 15:05

велики одмор

15:05 - 15:20

3 час

15:25 - 16:10

4 час

16:20 - 17:05

5 час

17:10 - 17:55

 

 

Преподневна смена (Предметна настава)

 

1 час

8:00 - 8:45

2 час

8:50 - 9:35

велики одмор

9:35 - 9:50

3 час

9:50 - 10:35

4 час

10:40 - 11:25

5 час

11:30 - 12:15

6 час

12:20 - 13:05

 

 

Поподневна смена (Предметна настава)

 

1час

13:00 - 13:45

2 час

13:50 - 14:35

велики одмор

14:35 - 14:50

3 час

14:50 - 15:35

4 час

15:40 - 16:25

5 час

16:30 - 17:15

6 час

17:20 - 18:05