Документи школе


Школска година 2021/2022.

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2020/2021.  


Школска година 2020/2021.

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2019/2020. 


Школска година 2019/2020. 

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2018/2019. 

Анекс Школског програма 2019/2020.

Анекс 1 Школског програма 

Анекс 2 Школског програма 

Анекс 4 Школског програма 


Школска година 2018/2019. 

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину
 

Годишњи план рада директора за школску 2018/2019. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2017/2018. 

Годишњи извештај директора за школску 2017/2018.

Школски програм ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш од I до VIII разреда за период од 2018. до 2022. године  План активности за школску 2018/2019.

Извештај Стручног актива за школски развојни план за школску 2017/2018. 

Школски развојни план ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 2015-2020. са изменама и допунама