Финансијски план за 2021. 

Обрасци за програмски буџет 2021.

Финансијски план за 2021 - усклађен


БИЛАНС СТАЊА 2020.

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 2020.

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 2020.

ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 2020 године

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 2020.

ГОДИШЉИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ


Усклађен финансијски план за 2020. 

Образложење усклађеног финансијског плана за 2020.

Обрасци за програмски буџет 2020 - измене III - ребаланс

Измена структуре финансијског плана за 2020. годину са предлогом за израду III ребаланса о буџету општине Тител за 2020.

План расхода 2020-2022. Прилог 5.

План прихода и примања буџетских корисника 2020-2022. Прилог 6.


Финансијски план за 2020. 

Обрасци за програмски буџет 2020.-II РЕБАЛАНС

Финансијски план за 2020.

Завршни рачун 2019.


 Финансијски план за 2019. 

План набавки 2019.

Обрасци за програмски буџет 2019 - 27.08.2019.

Образложење захтева за текуће издатке - 27.08.2019.

Предлог плана расхода 2019-2021

Предлог плана прихода буџетских корисника за  2019-2020.

 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020.

Образложење за капиталне пројекте у 2019.

Програмски буџет 2019.

Полугодишњи извештај о учинку програма за 2018. 

Предложени обим расхода издатака за 2019.

Предлог плана расхода и издатака за 2019.

План прихода и примања буџетског корисника за 2019-2021.

 

Завршни рачун 2018.

Завршни рачун 2017.

Упутство   Подаци   УнОбр1   УнОбр2 УнОбр3  УнОбр4  УнОбр5  Контроле  Контролна штампа

Завршни рачун 2016.