Календар школе

Календар рада за школску 2019-2020. годину 

- КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Табеларни приказ овде

- КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 – Правилни овде

- Службени лист АПВ бр 25 из 2019 – КАЛЕНДАР за ОШ Војводине за шк 2019-2020 овде