Јавне набавке

Измена Плана набавки за 2022. годину 

План изузетих набавки за 2022. годину

План изузетих набавки за 2021. годину

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ - ШКОЛСКА 2019/2020 ЈНМВ бр. 02/2019
 
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ОГРЕВА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ ЈНМВ бр. 01/2019
 
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА - ЂАЧКА УЖИНА - ДУБОКО СМРЗНУТА ПЕЦИВА, ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ И ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА, ЈОГУРТ И ДРУГИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ЈНМВ бр. 01/2018
 
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација - допуна
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА - САНАЦИЈА КРОВНИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ У ШАЈКАШУ 2018/2019.  ЈНМВ бр. 03/2018
 
Одлука о додели уговора
Питање заинтересованог лица и одговор наручиоца 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА - ОГРЕВ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019.  ЈНМВ бр. 02/2018

 
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА - ЂАЧКА УЖИНА - ДУБОКО СМРЗНУТА ПЕЦИВА, ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ И ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА, ЈОГУРТ И ДРУГИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ЈНМВ бр. 01/2018
 
Обавештење о поништењу поступка јавне набавке
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА - СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ЈНМВ бр. 03/2017
 
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА – ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И УГЉА ЈНМВ бр. 02/2017
 
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЂАЧКА УЖИНА - ДУБОКО СМРЗНУТА ПЕЦИВА - И ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ И 
ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ,СВЕЖА ПЕЦИВА,ЈОГУРТ И ДР.МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА ЈНМВ бр. 01/2017
 
Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о додели уговора

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ЈНМВ бр. 03/2016
 
Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА – ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И УГЉА ЈНМВ бр. 02/2016
 
Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ – ШКОЛСКА 2016/2017 ГОДИНА ЈНМВ бр. 01/2016

 

Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
 
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ЈНМВ бр. 07/2015
 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА - ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ И ПРОЈЕКТОРА ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ, ЈНМВ бр. 4/2015
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НА AДАПТАЦИЈИ ОСВЕТЉЕЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ У МОШОРИНУ, ЈНМВ бр. 06/2015
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара - адаптација осветљења у Мошорину
 
ЈАВНА НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И УГЉА, ЈНМВ бр. 5/2015
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара - угаљ и дрво
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА - ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ, ЈНМВ бр. 4/2015
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ужина за ученике у матичној школи и издвојеном одељењу школе у Мошорину, ЈНМВ бр. 03/2015

 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка радова на фасади школе у Мошорину, ЈНМВ бр. 283/2015

 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
Услуга екскурзија ученика од I до VII разреда и наставе у природи од I до IV разреда, редни број 01/2015
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
Ужина за ученике у матичној школи и издвојеном одељењу школе у Мошорину, редни број 03/2014
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
Огревног дрвета и угља, редни број 02/2014
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
Радови на санирању крова на објекту школе, редни број 01/2014
 
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
 
Извођење екскурзије од првог до седмог разреда и наставе у природи за школску 2013/14. годину, редни број 03/2013
 
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
 
Постављање гумене спортске подлоге, редни број 02/2013.
 
Конкурсна документација
 
Угља и огревног дрвета, редни број 01/2013.
 
 Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
 Обавештење о закљученом уговору