ОДЕЉЕЊСКА  СТАРЕШИНСТВА 2021/2022.

 

Шајкаш Мошорин
Анђелка Кнежевић 1-1   Снежана Радукић 1-2
Предраг Јанковић 2-1 Бранислава Цуцић Топалов 2-2 Александар Куруца 2-3
Соња Бокић 3-1 Виолета Цвијић 3-2 Славица Крунић 3-3
Стоја Тривуновић 4-1 Валентина Кнежевић 4-2 Љиљана Маџар 4-3
     
Станко Гелић 5-1 Александра Симић 5-2 Бранко Репић 5-3
    Драшко Мацановић 5-4
Олгица Лакић 6-1 Драган Србуловић 6-2 Јелена Станојевић 6-3
Драгана Томић 7-1 Славиша Југовић 7-2 Јелена Петровић 7-3
Милева Шкорић 7-4    
Јелена Димитријевић 8-1 Ранка Салонски 8-2 Милица Јовановић 8-3