ОДЕЉЕЊСКА  СТАРЕШИНСТВА 2019/2020.

ШАЈКАШ

Одељењски

старешина

Разред

и одељење

Соња Бокић

I 1

Виолета Цвијић

I 2

Стоја Тривуновић

II 1

Валентина Кнежевић

II 2

Бранислава Томић

III 1

Анђелка Кнежевић

III 2

Дајана Павловић

IV 1

Бранислава Цуцић Топалов

IV 2

Босиљка Субашић

V 1

Славиша Југовић

V 2

Јелена Димитријевић

VI 1

Ранка Салонски

VI 2

Станко Гелић

VII 1

Славица Матица Ћурчић

VII 2

Милева Шкорић

VIII 1

Виолета Попадић

VIII 2

  

ОДЕЉЕЊСКА  СТАРЕШИНСТВА 2019/2020.

МОШОРИН   

Одељењски

 старешина

Разред

 и одељење

Славица Крунић

I 3

Љиљана Маџар

II 3

Снежана Радукић

III 3

Мирјана Ћулум

III 4

Александара Куруца

IV3

Предраг Јанковић

IV 4

Јелена Петровић

V3

Олгица Лакић

VI 3

Бранко Репић

VII 3

Хајналка Спасић

VIII 3

Драгана Томић

VIII 4