Управа школе

Мр Мирјана Николић Мушицки

                 директор 

Симо Ђерман

                секретар

 

            

        Љубица Ковачевић 

       шеф рачуноводства   

             Живана Радонић

         Финан. админ. радник