РАСПОРЕД ЧАСОВА ОСТАЛИХ ОБЛИКА О-В РАДА У ШАЈКАШУ У ШК. 2017/2018. ГОД.

 

НАСТАВНИК (ПРЕДМЕТ И ВАННАСТАВНА АКТИВНОСТ)

 

ПОНЕДЕЉАК

 

 

УТОРАК

 

 

СРЕДА

 

 

ЧЕТВРТАК

 

ПЕТАК

Димитријевић Јелена

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска

 

 

5

претчас

 

 

 

 

8

петак

додатна

5

претчас

 

 

 

 

 

 

 

 

припремна

8

претчас

 

 

 

 

 

 

 

 

Томић Драгана

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска

6,7

претчас

 

 

 

 

 

 

 

 

додатна

 

 

 

 

 

 

6,7

6. час

 

 

Југовић Славиша

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска/додатна

7

претчас

 

 

8

7. час

 

 

 

 

Крстина Крсмановић

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска

6

7. час

5

7. час

 

 

 

 

 

 

додатна

 

 

 

 

 

 

5,6

7. час

 

 

Салонски Ранка

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска

5-8

претчас

 

 

 

 

 

 

 

 

додатна

 

 

 

 

5-8

претчас

 

 

 

 

Ћурчић Славица

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска

5-8

7.час

 

 

 

 

 

 

 

 

додатна

 

 

 

 

7,8

претчас

 

 

 

 

Лакић Олгица

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска

 

 

 

 

 

 

7/8

претчас

 

 

додатна/припремна

 

 

7/8

претчас

 

 

 

 

 

 

Субашић Босиљка

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

хорска секција

 

 

5-8

7. час

 

 

 

 

 

 

Узелац Тања

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска

 

 

5

претчас

 

 

 

 

 

 

Фелбаб Јолан

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска

6

претчас

7

претчас

8

претчас

 

 

 

 

припремна

 

 

 

 

8

7. час

 

 

 

 

Попадић Виолета

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска

 

 

8

7. час

 

 

 

 

6

7. час

додатна

 

 

 

 

8

7. час

 

 

 

 

Станко Гелић

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

допунска

6

7. час

5

претчас

 

 

 

 

 

 

додатна/ припремна

 

 

 

 

 

 

8

7. час

 

 

Шкорић Милева

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

РАЗ.

ТЕРМИН

фудбалска секција

6,7,8

претчас