ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Јавне набавке

План јавних набавки за 2024. годину

План изузетих набавки за 2023. годину

Измена Плана набавки за 2022. годину  15.11.2022.

Измена Плана набавки за 2022. годину  17.3.2022.

План изузетих набавки за 2022. годину

План изузетих набавки за 2021. годину

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ - ШКОЛСКА 2019/2020 ЈНМВ бр. 02/2019
 
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ОГРЕВА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ ЈНМВ бр. 01/2019
 
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА - ЂАЧКА УЖИНА - ДУБОКО СМРЗНУТА ПЕЦИВА, ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ И ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА, ЈОГУРТ И ДРУГИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ЈНМВ бр. 01/2018
 
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација - допуна
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА - САНАЦИЈА КРОВНИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ У ШАЈКАШУ 2018/2019.  ЈНМВ бр. 03/2018
 
Одлука о додели уговора
Питање заинтересованог лица и одговор наручиоца 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА - ОГРЕВ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019.  ЈНМВ бр. 02/2018

 
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА - ЂАЧКА УЖИНА - ДУБОКО СМРЗНУТА ПЕЦИВА, ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ И ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА, ЈОГУРТ И ДРУГИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ЈНМВ бр. 01/2018
 
Обавештење о поништењу поступка јавне набавке
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА - СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ЈНМВ бр. 03/2017
 
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА – ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И УГЉА ЈНМВ бр. 02/2017
 
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЂАЧКА УЖИНА - ДУБОКО СМРЗНУТА ПЕЦИВА - И ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ И 
ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ,СВЕЖА ПЕЦИВА,ЈОГУРТ И ДР.МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА ЈНМВ бр. 01/2017
 
Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о додели уговора

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ЈНМВ бр. 03/2016
 
Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА – ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И УГЉА ЈНМВ бр. 02/2016
 
Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ – ШКОЛСКА 2016/2017 ГОДИНА ЈНМВ бр. 01/2016

 

Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
 
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ЈНМВ бр. 07/2015
 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА - ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ И ПРОЈЕКТОРА ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ, ЈНМВ бр. 4/2015
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НА AДАПТАЦИЈИ ОСВЕТЉЕЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ У МОШОРИНУ, ЈНМВ бр. 06/2015
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара - адаптација осветљења у Мошорину
 
ЈАВНА НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И УГЉА, ЈНМВ бр. 5/2015
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара - угаљ и дрво
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА - ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ, ЈНМВ бр. 4/2015
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ужина за ученике у матичној школи и издвојеном одељењу школе у Мошорину, ЈНМВ бр. 03/2015

 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка радова на фасади школе у Мошорину, ЈНМВ бр. 283/2015

 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
Услуга екскурзија ученика од I до VII разреда и наставе у природи од I до IV разреда, редни број 01/2015
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
Ужина за ученике у матичној школи и издвојеном одељењу школе у Мошорину, редни број 03/2014
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
Огревног дрвета и угља, редни број 02/2014
 
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
Радови на санирању крова на објекту школе, редни број 01/2014
 
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
 
Извођење екскурзије од првог до седмог разреда и наставе у природи за школску 2013/14. годину, редни број 03/2013
 
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
 
Постављање гумене спортске подлоге, редни број 02/2013.
 
Конкурсна документација
 
Угља и огревног дрвета, редни број 01/2013.
 
 Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
 Обавештење о закљученом уговору