ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника

 

ПРАВИЛНИК

о стручном усавршавању

 

СТАНДАРДИ

компентенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

 

 

 Извештај запосленог о СУ у периоду од јула 2009/2014. години - ван установе  

Извештај запосленог о СУ у школској 2014/2015. години - ван установе    

 Извештај запосленог о СУ у школској 2014/2015. години - у установи   

 Учимо да научимо

У суботу 4. 11. 2023. године је организован семинар у нашој школи „Учимо да научимо“.. Приоритетна област: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска…

НТЦ (21-22.5.2016.)

 

Асертивном комуникацијом до успеха (29. децембар 2014.)