ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

 

 

МИСИЈА ШКОЛЕ

 

Ми смо образовно – васпитна установа са мисијом успешног образовања и васпитања свих ђака и припреме за њихов даљи пут и напредовање у животу.

 

ВИЗИЈА  ШКОЛЕ

 

Желимо да постанемо модерна школа која почива на интегрисаном планирању, квалитетном образовању и доброј комуникацији између наставника, ученика, родитеља и локалне заједнице. Образовање ученика треба да се заснива на активним методама наставе и учења у адекватним просторима – кабинетима и амбијенту. Желимо да кроз наставу уочимо таленте и да их усмеримо и подржимо, да развијамо хуманост и толеранцију код свих учесника.