ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

 

Наставни планови и програми и стандарди за први циклус

Наставни планови и програми, као и стандарди за први циклус основног образовања и васпитања, објављени на порталу Отворена школа.

http://otvorenaskola.mpn.gov.rs/wiki/Основна_школа

 

Збирка модела задатака по нивоима постигнућа

Збирка модела задатака по нивоима постигнућа за српски језик и математику, објављена од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2006. године, намењена настави у 3. разреду.

http://www.mp.gov.rs/resursi/dokumenti/dok106-srp-ZAV_ZbirkaZadataka.pdf 

 

Нивои постигнућа ученика 1. разреда

Нивои постигнућа ученика првог разреда које су креирали чланови Клуба за учење ОШ "Милоје Симовић" у Драгобраћи, објављени на сајту СУРС-а.

http://savezucitelja.com/content/blogcategory/34/50/

 

Кључна знања из прошлости

Кључна знања из прошлости у наставним предметима свет око нас и природа и друштво као основа за учење историје, приручник за учитељице и учитеље, који су објавили Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Савез учитеља Републике Србије, 2010.

http://savezucitelja.com/fajlovi/Kljucna%20znanja%20iz%20proslosti.pdf 

 

Зборник игара за учење слова и бројки

Ризница игара за учење слова и бројки, аутора проф. др Ненада Сузића, садржи примера игара за упознавање ученика 1. разреда са словима и бројевима.

http://suzicnenad.com/RIZNICA-IGARA-CIRILICA.pdf 

 

Немој ми се ругати, приручник за наставнике од 2. до 5. разреда

Хрватски приручник, намењен стварању разреда без исмејавања. Теме које обухвата: изражавање осећања; брига, саосећање и сарадња; креативно решавање сукоба; славимо различитости.

http://os-zagvozd.skole.hr/Nemoj_mi_se_rugati.pdf

 

Приручник за примену метода активног учења/наставе

Активно учење, популарни приручник аутора Ивана Ивића, Ане Пешикан и Слободанке Антић који се може користити као помоћ за примену метода активне наставе

http://www.mpn.gov.rs/resursi/dokumenti/dok247-srp-IP_aktivno_ucenje.pdf

 

Национално тестирање ученика 4. разреда-приручник за наставнике

Приручник за наставнике, аутора Ане Пејић и Оливере Тодоровић, који има за циљ да наставницима разредне наставе приближи резултате националног тестирања ученика 4. разреда из српског језика и математике, спроведеног 2006. године

http://www.mpn.gov.rs/resursi/dokumenti/dok12-srp-Prirucnik_za_nasatvnike_NA4.pdf

 

Приручник "Управљање разредом"

Приручник на хрватском језику који кроз 5 различитих и повезаних поглавља има за циљ да помогне наставницима да што успешније управљају разредом (одељењем)

http://www.asoo.hr/UserDocsImages/upravljanje_razredom_1.pdf

Архимедесово математичко такмичење "Мислиша"

Архимедесов математички портал, организован помоћу мудл платформе за учење.  Садржи задатке са  такмичења "Мислиша"  која су одржана претходних година, као и задатке за љубитеље математике. Да би ученици приступили решавању задатака потребно је да се региструју и добију кориснички налог. 

http://www.mislisa.rs/portal/moodle/ (сајт је на српском језику)

 

Општинско и окружно такмичење из математике

Део сајта Друштва математичара Србије посвећен такмичењима из математике и информатике. На њему се налазе задаци и решења са такмичења одржаних претходних година, почев од школске 2006/2007. године. Нажалост, нису још увек постављени задаци или решења са свих претходних такмичења.

http://www.dms.org.rs/index.php?action=competitions_mathematics_elementary_school (сајт је на срспком језику)

 

Кенгур без граница

Сајт посвећен математичком такмичењу "Кенгур без граница" на коме се налазе обавештења и новости о овом такмичењу, као и задаци и решења, почев од 2005. године.

http://kengur.dms.org.rs/ (сајт је на српском језику)

Едукативне игре за наставу математике

На сајту Knowledge Adventure налази се део посвећен едукативним играма за наставу математике.

http://www.knowledgeadventure.com/subject/math-games.aspx (сајт је на енглеском језику)

Део сајта Multiplication.com који садржи велики избор едукативних игрица посвећених  множењу.

http://multiplication.com/interactive_games.htm (сајт је на енглеском језику)

Сајт Игре за децу садржи део намењен искључиво едукативним игрицима, међу којима је највећи број игрица посвећен рачунским операцијама.

http://edukativne.igrezadecu.com/ (сајт је на српском језику)

На сајту GUDLI налазе се занимљиве еукативне математичке игре. Већи број игрица намењен је предшколцима, али се могу пронаћи и одличне едукативне игре намењене ученицима 1. разреда.

http://www.gudli.com/games/viewallgames.html#math (сајт је на енглеском језику)

 

Едукативне игре за наставу музичке и ликовне културе

Неколико занимљивих игрица које се могу искористити на часовима музичке и ликовне културе.

http://www.learninggamesforkids.com/art_and_music_games.html (сајт је на енглеском језику)

 

Едукативне игре за наставу света око нас (природе и друштва)

Део портала Brain Pop намењен ученицима млађег школског узраста, који садржи едукативне игре примењиве на часовима многих наставних предмета (математика, музичка култура, енглески језик...), али се највећи број игрица може искористити за наставу предмета свет око нас. 

  http://www.brainpopjr.com/games/ (сајт је на енглеском језику)

Сајт  на енглеском језику Science Kids садржи едукативне игре које се могу искористити на часовима наставе Природе и друштва (ланац исхране, раст биљака, животиње и биљке, људско тело, итд).

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities.html (сајт је на енглеском језику)

Игрица о особинама материјала са претходно наведеног сајта http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/materialproperties.html

 

Едукативне игре намењене сигурности деце на интернету

Кроз дивљу шуму веба http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=cs (игрица је на српском језику)

Бесконачна шума http://www.microsoftsrb.rs/obrazovanje/pil/sigurnost/loputon_metsa.html (игрица је на српском језику)

Анини нови пријатељи http://www.microsoftsrb.rs/obrazovanje/pil/sigurnost/annin_uudet_kaverit.html (игрица је на српском језику)

Замке електронске поште http://www.ucitelji.hr/Sigurnijiinternet/Sigurnijiinternet2012/IgraZamkeelektroni%C4%8Dkepo%C5%A1te/tabid/555/language/en-US/Default.aspx (игрица је на хрватском језику)

 

Наставни материјали

Креативна школа

База знања Креативне школе представља највећу базу наставничких радова из свих наставних предмета. Радови садрже презентације, детаљну припрему наставног часа, наставне листиће, мултимедијане садржаје, итд.

http://kreativnaskola.rs/ 

 

Едусофт

Део комерцијалног образовног портала Едусофт који је посвећен разредној настави. Садржи велики број образовних ресурса (припреме за час, радне листиће, презентације, итд).  Само мали број је бесплатан за преузимање, док комплетне ресурсе могу користити регистровани корисници.

http://www.edu-soft.rs/EDUSOFT-Razredna-nastava_55____lat (сајт је на српском језику)

 

Зборница

На Порталу просветних радника основних школа Србије у менију са десне стране налазе се планови и програми, примери припрема за час, наставна средства (радни листићи, презентације). Поједине материјале могу преузети и нерегистровани корисници, а сви материјали су доступни само корисницима који се региструју.

http://www.zbornica.rs/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (сајт је на српском језику)

 

Удружење учитеља Словарица

Припреме, радни листићи, презентације и многи други наставни материјали креирани за разредну наставу, постављени на Google Docs.

http://www.udruzenjeucitelja.rs.sr/

 

Отворена школа

На порталу Отворена школа налази се велики број примера добре наставне праксе, већина је презентована на Саборима учитеља.

http://otvorenaskola.mpn.gov.rs/wiki/Примери_успешне_праксе/Основна_школа

 

Зборник радова конкурса "Дигитални час"

Зборник садржи 290 наставничких радова (припреме и опис тока часа, наставни листићи, мултимедијални садржаји), од тога је око 100 намењено настави у млађим разредима.

http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/razredPredmet.html

 

Примери добре праксе-учитељи

На сајту Дете Плус, између остали корисних текстова и материјала, налазе се и примери добре праксе учитеља.

http://www.deteplus.rs/primeri-dobre-prakse/uitelji.html

 

Збирка наставних материјала разредне наставе

 Збирка наставних материјала за млађе разреде основне школе које су креирали хрватски учитељи и учитељице.

http://www.razredna-nastava.net/ 

  

Златна деца

Блог на хрватском језику, аутора Сњежане Мајданџић-Гладић, на коме се налазе одлични наставни материјали (радни листови, едукативне игре, енигматика за децу, идеје за наставу ликовне културе....)

http://zlatna-djeca.blogspot.com/

 

Приручници, припреме, планови и уџбеници издавачких кућа

ИК "Клет"

Глобални и оперативни планови 1-4. разреда издавачке куће Клет http://www.klett.rs/index.php?spage_id=31

Дневне припреме издавачке куће Клет http://www.klett.rs/index.php?page_id=360

 

ИК "Едука"

Приручници са наставним плановима за све разреде основне школе, издавачке куће Едука

http://www.eduka.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=49 

Потребно је одабрати категорију Приручници и планови.

 

ИК "Нова школа"

Оријентациони распореди 1-4. разреда издавачке куће Нова школа

http://novaskola.com/za-ucitelje/

 

Завод за уџбенике и наставна средства

Годишњи и оперативни планови рада у две варијанте и дневне припреме Завода за уџбенике и наставна средства http://www.zavod.co.rs/teachers_login_form.asp.. Приступ материјалима имају само регистровани корисници, а регистрација је једноставна и бесплатна.

 

Креативни центар-приручници

Приручници за учитеље уз уџбеничке комплете ИК "Креативни центар"

http://www.kcskola.rs/strana.php?s=510

Креативни центар-уџбеници

Електронске верзије уџбеника ИК "Креативни центар" од 1. до 3. разреда

http://www.kcskola.rs/besplatni_udzbenici.php

Аудио и видео-записи, анимације

Српски језик

Нема за мачке школе, Григор Витез (анимација)  http://youtu.be/pMivBRe7n2s

Нема за мачке школе, Григор Витез (дечије извођење)  http://youtu.be/p7mbtEPgj7Q

Ау, што је школа згодна, Љубивоје Ршумовић (песма) http://youtu.be/vw-YOmu5m-I

Голуб и пчела, народна прича (анимација) http://youtu.be/G6MagkDLFTI

Maјка Јова у ружи родила, народна песма (песма) http://youtu.be/Gz2ByxLEMho

Болесник на три спрата, Бранко Ћопић (песма)  http://youtu.be/YH8PLid2gtU

Кад почне киша да пада, Стеван Раичковић (песма) http://youtu.be/FXWYzHkQ98Y

Лисица и гавран, луткарска представа-другачија верзија (Лаку ноћ, децо) http://youtu.be/s0zf5pdUovA

Бајка о рибару и рибици, Александар Сергејевич Пушкин (дечије извођење), први део http://youtu.be/WZTXIJgWsjA

Бајка о рибару и рибици, Александар Сергејевич Пушкин (дечијe извођење), други део http://youtu.be/-w6RJZey_XA

Домовина се брани лепотом, Љубивоје Ршумовић (аудио)  http://youtu.be/aR0mySTOcog

Љубавна песма, Милован Данојлић (аудио) http://youtu.be/NC3T5y20fp0

Песма о цвету, Бранко Миљковић (аудио) http://youtu.be/m6hUoI8LHGg

Шта је највеће, Мирослав Антић (аудио) http://youtu.be/qeC6C0e3kvM

Корњача и зец, Езоп (аудио-запис допуњен илустрацијама)  http://youtu.be/S2960c9R4qc

Свијету се не може угодити, народна приповетка (анимација)  http://youtu.be/w8G-eSH4FMU

Чардак ни на небу ни на земљи, народна бајка (аудио)  http://youtu.be/wO5W6sB2tdU

Самоћа, Бранко В. Радичевић (аудио)  http://youtu.be/ZEkN6rol8gg

Циганин хвали свога коња, Јован Јовановић Змај (аудио) http://youtu.be/GFYG4JIb2k8

Јесен, Војислав Илић (аудио) http://youtu.be/uLYeyZdch-M

Плави зец, Душан Радовић (песма-дечија емисија На слово, на слово) http://youtu.be/f2bG1LgUbdE

Плави зец, Душан Радовић (аудио) http://youtu.be/Ypuw6BEidoE

Jуначка песма, Мирослав Антић, (аудио) http://youtu.be/y43DKx2Q-t8

Мрав добра срца, Бранислав Црнчевић (анимација) http://youtu.be/GIeedaybKhg

Мрав добра срца, Бранислав Црнчевић (аудио) http://youtu.be/vZ7-FrsPklo

Мјесец и његова бака, Бранко Ћопић (аудио)  http://youtu.be/HqsaP_C738k

Ко то да буде, Стеван Раичковић (аудио)  http://youtu.be/sExs1IsdYBA

Аждаја своме чеду тепа, Љубивоје Ршумовић (аудио) http://youtu.be/ED9170n4dfg

Луцкаста песма, Федерико Гарсија Лорка (аудио) http://youtu.be/NzZu1GOyJa0

Прва љубав, Бранислав Нушић (аудио) http://youtu.be/RyPfiGSJz-o

Босоноги и небо, Бранислав Црнчевић (аудио) http://youtu.be/jZ4kDdTBsOE

Ружно паче, Ханс Кристијан Андерсен (аудио) http://youtu.be/N6VGwk_4bCw

Ружно паче (цртани филм) http://youtu.be/puJ1_UfDtec

Трнова ружица, браћа Грим (аудио) http://youtu.be/mZx3yg-VIIM 

Наджњева се момак и девојка, народна песма (рецитовање праћено музичком подлогом) http://fliiby.com/file/303566/iupk5feihn.html

Два јарца, Душко Трифуновић (музичка композиција са текстом Душка Трифуновића)http://youtu.be/MWkU4qEXb5M

 

Природа и друштво (Свет око нас)

Кружење воде у природи (анимација) http://youtu.be/Az2xdNu0ZRk

Кружење воде у природи (анимација) http://youtu.be/0_c0ZzZfC8c

Раст биљака (анимирана лекција на енглеском језику) http://youtu.be/HBEuMF2uDQU

Раст биљака (видео-запис) http://youtu.be/3nRVZPJdXOo

Животни циклус биљaка (анимација) http://youtu.be/J62ffc0RR8Q

Животни циклус биљака (анимација) http://youtu.be/XA_NczlhgvM

Годишња доба (анимација) http://youtu.be/yqdfCQ5og3E