ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

   MОЈА ПРАВА СУ:   

•Да имам најмање четири  оцене у току полугодишта

•Да оцену добијем јавно у свом одељењу

•Да ме наставници вербално и физички не злостављају

•У току недеље могу да имам највише две писмене вежбе

•У току дана не смеју се дати две писмене вежбе или задатка

•Да организујем излете, екскурзије, приредбе...

•Да ме наставници поштују и не називају погрдним именима

•Да изнесем своје мишљење и ставове

•Да ме наставници не кажњавају мањом оценом због недисциплине

•Да учествујем у раду одељенске и Школске заједнице 

 

                      МОЈЕ ОБАВЕЗЕ СУ:

•Да у школу долазим на време 

•Да чувам школски намештај и школску имовину 

•Да се за време часа пристојно понашам. Да не ометам наставнике и   другове у току рада

•Да у школу не доносим алкохол, цигарете и опојна средства, петарде, нож, палице и сл.

•Да вербално и физички не злостављам своје другове, а посебно ученике млађих разреда

•Да после последњег часа напустим школско двориште без дугог задржавања 

•Да без одобрења наставника не долазим у супротну смену 

•Да у школу не позивам старије другове и рођаке 

•Да у школским просторијама и дворишту не бацам папир, семенке и сл.